Naročanje (samoplačniki)

You are here

(v skladu z Uredbo o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu; Ur.list RS, št.98/2008, z dne 14.10.2008)

NEPOSREDNO V ORDINACIJI

Vsak delovni dan v ordinacijskem času.

TELEFONSKO

Vsak delovni dan od 900-1800 na telefonsko številko 040 515 426. V primeru nedosegljivosti vam vrnemo klic.

ELEKTRONSKO NAROČANJE